بلوک هنر دشنزی (Dashanzi)، منطقه هنر ۷۹۸ در پکن

بلوک هنر دشنزی (Dashanzi)، منطقه هنر ۷۹۸ در پکن نیز شناخته می شود. منطقه هنر ۷۹۸ جامعه ای هنری است که در یک منطقه قدیمی صنعتی در شمال شرق پکن پایه گذاری شده است.

بلوک هنر دشنزی (Dashanzi)، منطقه هنر 798 در پکنبلوک هنر دشنزی (Dashanzi)، منطقه هنر ۷۹۸ در پکن

حتی افرادی که هنر را دوست ندارد هم پس از بازدید از منطقه هنر ۷۹۸، منطقه هنر پکن را ستایش خواهند کرد. مکان منطقه هنر ۷۹۸ زمانی یک نیروگاه برق قدیمی بود. منطقه هنر ۷۹۸ کندوی عسل فعالیت هنری است.

بلوک هنر دشنزی (Dashanzi)، منطقه هنر 798 در پکنبلوک هنر دشنزی (Dashanzi)، منطقه هنر ۷۹۸ در پکن

بازدید کنندگان می توانند هنرمندان را در در هنگام کار در اتاق کار خود ببینند، سوغاتی هنر و مربوط به هنر را خریداری کنند، در یک کافه پاهای خسته خود را استراحت دهند و صدها مجسمه که در خارج از منزل و در هر خیابان یافت شود را تحسین کنند.

بلوک هنر دشنزی (Dashanzi)، منطقه هنر 798 در پکنبلوک هنر دشنزی (Dashanzi)، منطقه هنر ۷۹۸ در پکن

برای درک کامل منطقه هنر ۷۹۸، بازدید کنندگان ممکن است بخواهند حداقل تمام روز خود را در اینجا برای دیدن همه‌ی آثار صرف کنند.

بلوک هنر دشنزی (Dashanzi)، منطقه هنر 798 در پکن

بلوک هنر دشنزی (Dashanzi)، منطقه هنر ۷۹۸ در پکن

علاوه بر بازدید از این آثار هنری، می توانید از رستوران های اطراف این منطقه استفاده کنید و از غذاهای سنتی لذت ببرند.

بلوک هنر دشنزی (Dashanzi)، منطقه هنر 798 در پکن

بلوک هنر دشنزی (Dashanzi)، منطقه هنر ۷۹۸ در پکن