راه‌آهن همدان با حضور روحانی افتتاح شد

راه‌آهن همدان-تهران صبح روز ۱۸ اردیبهشت با حضور رئیس جمهور و مسئولان استان همدان افتتاح شد ولی هنوز متاسفانه ایستگاه‌های مسیر تکمیل نشده‌ است و برای اتصال شهر همدان به خط‌ آهن، باید ادامه مسیر و ایستگاه راه‌آهن در داخل شهر ساخته شود.

پروژه راه‌ آهن تهران-همدان-سنندج به طول ۴۱۱ کیلومتر بوده که طول مسیر تهران-همدان ۲۶۷ کیلومتر است.

این طرح در مسیر خود از شهرهای تهران، رباط‌کریم، ساوه، فامنین، همدان عبور می‌کند. همچنین دارای ۳۵ پل Bridge خاص به طول ۱۶۴۰متر است.

راه‌آهن همدان-تهران صبح روز 18 اردیبهشت با حضور رئیس جمهور و مسئولان استان همدان افتتاح شد

راه‌آهن همدان-تهران صبح روز ۱۸ اردیبهشت با حضور رئیس جمهور و مسئولان استان همدان افتتاح شد

این طرح به صورت یک خطه با سرعت ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت برای مسافری و ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت برای باری طراحی شده است.
در این طرح متراژ ساختمان اصلی ۲ ایستگاه ساوه و همدان به مساحت ۳۷ هزار مترمربع است.

این طرح علاوه بر آن که از لحاظ حمل و نقل داخلی بار و مسافران استان‌های همدان و کردستان را به شبکه راه‌آهن سراسری متصل می‌کند، باعث فراهم آوردن بستری مناسب به منظور احداث طرح‌ها و صنایع جدید، بهبود و گسترش شبکه ترابری منطقه و همچنین افزایش ایمنی سیر و کاهش مصرف سوخت می‌شود.
کل اعتبار هزینه شده در این پروژه ۹۷۰۰ میلیارد ریال است.

تصاویری از افتتاح راه آهن تهران-همدان: