شرایط اخذ ویزا برای کشور کانادا

قبل از اقدام برای اخذ ویزای کانادا، به منظور پیشگیری از مشکلات احتمالی و سرعت بخشیدن به روند کار، بهتر است نکاتی در رابطه با شرایط اخذ ویزا برای کشور کانادا را بدانیم. با آدراپانا همراه باشید تا شرایط اخذ انواع ویزای کانادا را معرفی کنیم.

شرایط اخذ ویزای توریستی کانادا

 شما باید افسر مهاجرت را متقاعد کنید که:

  • در پایان اقامت موقت کانادا را ترک خواهید کرد.

  • از توان مالی لازم برای اداره خود و اعضای خانواده خود در مدت زمانی که در کانادا اقامت دارید، برخوردار می باشید.

  • قصد تحصیل و یا کار در کانادا را ندارید مگر آن که مجوزهای لازم را کسب نمایید.

  • فردی قانون مند هستید و دارای سوابقی جنایی نمی باشید.

  • تمامی مدارک مورد درخواست افسر ویزا را ارائه نمایید تا پذیرش شما میسر گردد.

  • باید از سلامت جسمی لازم برخوردار باشید (در صورت نیاز معاینات پزشکی را به انجام برسانید).

  • تمامی اعضای یک خانواده که قصد دارند با متقاضی اصلی وارد خاک کانادا شوند باید هر یک به صورت جداگانه فرم تقاضای ویزا را تکمیل نمایند و وجه ویزا را به حساب سفارت واریز کنند.

در صورت تشخیص افسر ویزا، شما و یا هر یک از اعضای خانواده باید معاینات پزشکی را انجام دهید و نتیجه آزمایشات را برای بخش صدور ویزا ارسال نمایید تا پس از بررسی های لازم در صورت صلاح دید افسر ویزا نسبت به صدور ویزا برای شما و یا هر یک از اعصای خانواده اقدام گردد.

دعوتنامه: درخواست ویزای توریستی کانادا مستلزم ارائه دعوتنامه از سوی میزبان در کانادا می باشد، اطلاعات ذیل به دوستان و یا بستگان شما در تهیه و تنظیم دعوتنامه کمک می کند. ارائه دعوت نامه تصمین کننده صدور ویزای توریستی نمی باشد. افسران ویزا درخواست متقاضی را مورد ارزیابی قرار می دهند و تعیین می نمایند که متقاضی دارای شرایط مندرج در قانون مهاجرت می باشد یا خیر.

شرایط اخذ ویزای تحصیلی کانادا

به منظور گرفتن ویزای تحصیلی کانادا شما می بایست شرایط ذیل را داشته باشید:

 • شما باید از یک مدرسه، کالج، دانشگاه با دیگر موسسات آموزشی در کانادا پذیرش گرفته باشید.

 • برای اخذ پذیرش از دانشگاه، دارا بودن مدرک زبان انگلیسی الزامی می باشد. در صورت نداشتن مدرک معتبر زبان انگلیسی، متقاضیان (به جز متقاضیان تحصیل در دوره های فوق لیسانس و دکتری) می بایست ابتدا در دوره های زبان انگلیسی در کانادا شرکت کنند.

 • معدل بالا و نمرات تخصصی بالا برای اخذ پذیرش از دانشگاه های ممتاز کانادا الزامی می باشد.

 • اخذ بورسیه تحصیلی و سایر کمک هاک مالی دانشگاهی منوط به شرایط متقاضی، معادل، رشته مورد نظر و دانشگاه محل تحصیل دارد.

 • باید ثابت کنید که پول کافی برای پرداخت شهریه، مخارج زندگی و هزینه های مراجعت به کشور خودتان را دارید.

 • ارسال معرفی نامه به سفارت کانادا، برای اخذ ویزای دانشجویی همراه با راهنمای انجام مصاحبه.

 • شما باید درسلامت کامل بودہ و سابقه ی ارتکاب جرم نداشته باشید.

 • باید در مصاحبه با افسر مهاجرت او را قانع کنید که بعد از پایان تحصیلات به کشورتان مراجعت خواهید کرد.

 • دارای پاسبورت معتبر، مدارک هویت قانونی و مدارک سفر باشید.

 • ممکن است نیاز به داشتن ویزای موقت داشته باشید.

شرایط اخذ ویزا برای کشور کانادا

شرایط اخذ ویزا برای کشور کانادا

موارد منع صدور ویزای تحصیلی کانادا

در برخی موارد، به شما ویزای تحصیلی کانادا داده نخواهد شد.

 • در صورتی که شما قصد داشته باشید که در دوره تحصیلی یا برنامه کوتاه مدت ۶ ماه یا کمتر شرکت کنید.

 • اگر از اعضای خانواده یا پرسنل یک نماینده خارجی در کانادا باشید.

 • اگر شما عضو نیروهای مسلح تحت نظارت نیروهای قانونی باشید.

 • بچه های خردسال والدینی که مجوز کار یا تحصیل دارند یا والدینی که پناهنده هستند یا درخواست پناهندگی دارند.

 • شما باید از یک مدرسه، کالج، دانشگاه با دیگر موسسات آموزشی در کانادا پذیرش گرفته باشید.

 • برای اخذ پذیرش از دانشگاه، دارا بودن مدرک زبان انگلیسی الزامی می باشد. در صورت نداشتن مدرک معتبر زبان انگلیسی، متقاضیان (به جز متقاضیان تحصیل در دوره های فوق لیسانس و دکتری) می بایست ابتدا در دوره های زبان انگلیسی در کانادا شرکت کنند.

 • معدل بالا و نمرات تخصصی بالا برای اخذ پذیرش از دانشگاه های ممتاز کانادا الزامی می باشد.

 • اخذ بورسیه تحصیلی و سایر کمک هاک مالی دانشگاهی منوط به شرایط متقاضی، معادل، رشته مورد نظر و دانشگاه محل تحصیل دارد.

 • باید ثابت کنید که بول کافی برای پرداخت شهریه، مخارج زندگی و هزینه های مراجعت به کشور خودتان را دارید.

 • ارسال معرفی نامه به سفارت کانادا، برای اخذ ویزای دانشجویی همراه با راهنمای انجام مصاحیه.

 • شما باید درسلامت کامل بودہ و سابقه ی ارتکاب جرم نداشتہ باشید.

 • باید در مصاحیه با افسر مهاجرت او را قانع کنید که بعد از پایان تحصیلات به کشور تان مراجعت خواهید کرد.

 • دارای باسبورت معتبر، مدارک هویت قانونی و مدارک سفر باشید.

 • ممکن است نیاز به داشتن ویزای موقت داشته باشید.

 • در صورتی که شما قصد داشته باشید که در دوره تحصیلی یا برنامه کوتاه مدت ۶ ماه یا کمتر شرکت کنید.

 • اگر از اعضای خانواده یا پرسنل یک نماینده خارجی در کانادا باشید.

 • اگر شما عضو نیروهای مسلح تحت نظارت نیروهای قانونی باشید.

 • بجه های خردسال والدینی که مجوز کار یا تحصیل دارند یا والدینی که پناهنده هستند یا درخواست پناهندگی دارند.

شرایط اخذ ویزای کار کانادا

-شرایط اخذ ویزای کار از خارج از کانادا

 • یک پیشنهاد کار از کارفرمای کانادایی

 • درخواست نامه تکمیل شده

تاییدیه کتیبی از “اداره منابع انسانی و توسعه مهارتهای کانادا” (HRSDC) که بر اساس آن کارفرما بتواند کارگر یا کارمند خارجی را برای کار استخدام نماید. این تاییدیه Positive Labor Market Opinion نامیده می شود. در بعضی شرایط به این تاییدیه نیازی نیست.

ھمچنین باید:

 • افسر ویزا را متقاعد نمایید که در پایان کار و قبل از انقضای اعتبار مجوز کار، کانادا را ترک می کنید.

 • نشان دهید که وجه نقد کافی در زمان اقامت برای امرار معاش خود و خانواده تان را دارید.

 • اثبات کنید که سوء سابقه ندارید و به قانون احترام می گذارید.

 • نشان دهید که خطری برای امنیت کانادا ندارید.

 • ثابت کنید که در سلامت کامل هستید.

شرایط اخذ ویزا برای کشور کانادا

شرایط اخذ ویزا برای کشور کانادا

-شرایط اخذ ویزای کار از  داخل از کانادا

 • باید مجوز کار یا تحصیل داشته باشید، یا همسر یا والدین شما ویزای کار با تحصیل داشته باشند.

 • باید برای کار مشخصی مجوز کار داشته باشد و بخواهید برای کار دیگر که درخواست مجوز کنید.

 • باید مجوز اقامت موقت (TRP) با اعتبار ۶ ماه یا بیشتر داشته باشید.

 • به دلیل اقدام برای اقامت کانادا از داخل کانادا، هم اکنون در کانادا زندگی می کنید. باید قبل از آن که بتوانید برای ویزای کار اقدام کنید باید پرونده اقامت دائم شما به مرحله خاصی رسیده باشد.

 • یک پیشنهاد کار از کارفرمای کانادایی

 • درخواست نامه ی تکمیل شده

 • تاییدیه کتبی از “ادارہ منابع انسانی و توسعه ی مهارت های کانادا” (HRSDC) که براساس آن کارفرما بتواند کارگر یا کارمند خارجی را برای کار استخدام نماید. این تاییدیه Positive Labor Market Opinion نامیده می شود. در بیشتر موارد گرفتن این تاییدیه بر عهده کارفرما می باشد. در بعضی شرایط به این تاییدیه نیازی نیست.

شرایط اخذ ویزا برای کشور کانادا

شرایط اخذ ویزا برای کشور کانادا

همچنین باید:

 • افسر ویزا را متقاعد نمایید که در پایان کار و قبل از انقضای اعتبار مجوز کار، کانادا را ترک می کنید.

 • نشان دهید که وجه نقد کافی در زمان اقامت برای امرار معاش خود و خانواده تان دارید.

 • اثبات کنید که سوء سابقه ندارید و به قانون احترام می گذارید.

 • نشان دهید که خطری برای امنیت کانادا ندارید.

 • نابت کنید که در سلامت کامل هستید.

-شرایط اخذ ویرای کار کانادا در زمان ورود به کانادا

شما می توانید برای مجوز کار در زمان ورود به کانادا اقدام نمایید، ولی تنها در صورتی که شرایط زیر وجود داشته باشد:

از ویزای دیدار معاف باشید و بتوانید بدون ویزا وارد کانادا شوید و کار شما احتیاجی به تاییدیه از اداره منابع انسانی و توسعه مهارت های کانادا نداشته باشد یا این تاییدیه را داشته باشید.

شرایط اخذ ویزا برای کشور کانادا

شرایط اخذ ویزا برای کشور کانادا

توحه:

اگر کار شما نیاز به تاییدیه اداره منابع انسانی و توسعه مهارتهای کانادا داشته باشد، در صورتی میتوانید در زمان ورود برای مجوز کار اقدام کنید که این تاییدیه قبل از ورود به کانادا صادر شده باشد(به استثنای پرستاران سرخانه و کشاورزان فصلی)۔

نکته:

در کل، مهاجرت به کانادا از هر طریق اعم از گرفتن ویزای تحصیلی کانادا و ویزای کار کانادا و ویزای سرمایه گذاری در کانادا بر اساس Point Based System است. این بدان معناست که شما بر اساس هر ویژگیتان یک امتیاز خاص می گیرید که همه ی آنها با هم جمع شده و در نهایت یک نمره با معدل به شما می دهد و آن نمره تعیین کننده ی آن است که آیا شما واجد شرایط اخذ ویزای کانادا هستید یا خیر. هرچه نمره ی شما بالاتر باشد شانس موفقیت پرونده ی شما بالاتر می رود.