اجرای طرح ترافیک و زوج و فرد روز شنبه ۱۴ مرداد

طرح زوج و فرد و طرح ترافیک در روز شنبه ۱۴ مرداد نیز علی‌رغم تعطیلی سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی در تهران اعمال می‌شود.

سردار مهماندار رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران اعلام کرد:

علی‌رغم تعطیلی سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی برای کنترل ترافیک روز شنبه در تهران این دو طرح در همان زمان‌های پیشین و بدون تغییر اجرا خواهد شد.

رئیس راهور تهران بزرگ از شهروندان خواست تا از ترددهای غیرضرور در شهر در این روز خودداری کنند.

اجرای طرح ترافیک و زوج و فرد روز شنبه 14 مرداد

اجرای طرح ترافیک و زوج و فرد روز شنبه ۱۴ مرداد