افزایش سرویس دهی در خط ۷ مترو تهران

سرویس دهی در خط ۷ مترو تهران افزایش یافت و اکنون زمان خدمات‌دهی خط ۷ مترو تهران از ساعت ۷ صبح تا ساعت ۱۷ است.

«علی عبدالله‌پور» قائم مقام مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه گفت:

خرداد خط ۷ مترو تهران حدفاصل ایستگاه بسیج تا میدان صنعت، فعالیت خود را آغاز کرد و سرویس‌دهی این خط با توجه به اینکه در مرحله راه‌اندازی قرار داشت از ساعت ۱۰ تا ۱۳ و با فاصله گذر هر ۵۰ دقیقه در نظر گرفته شد.

وی افزود:

در روزهای نخست راه‌اندازی هر خط به دلیل انجام تست‌های گوناگون و رفع نواقص احتمالی، سرویس‌دهی به صورت محدود ارائه می‌شود ولی اکنون زمان خدمات‌دهی خط ۷ مترو تهران از ساعت ۷ صبح تا ساعت ۱۷ است.

افزایش سرویس دهی در خط ۷ مترو تهران

افزایش سرویس دهی در خط ۷ مترو تهران

عبدالله‌پور به کاهش فاصله گذر قطارهای خط ۷ اشاره و بیان کرد که در حال حاضر حرکت قطار‌ها در این خط با فاصله گذر ۳۵ دقیقه انجام می‌شود که به زودی این زمان باز هم کاهش خواهد یافت.

عبدالله‌پور در پایان گفت:

مسافران این خط به صورت روزانه در حال افزایش هستند و امیدواریم بتوانیم در مدت کوتاهی پس از افتتاح به سطح نسبتا مطلوبی از ارائه خدمات به مسافران دست یابیم.