هوشمندسازی فرودگاه مهرآباد

۶ پل تلسکوپی (ایربریج) برای سوارشدن به هواپیما تا پایان سال جاری به سالن‌های ترانزیت ترمینال‌های ۱و ۲ مهرآباد متصل می‌شود.

«علی رستمی» مدیرکل فرودگاه مهرآباد گفت:

تجهیزات ۶ پل تلسکوپی وارد کشور شده تا به صورت مشترک توسط یک شرکت ایرانی مونتاژ شود و برای تسهیل تردد و مسافران و کاهش زمان ایستایی آنها در مقابل ترمینال‌های ۱ و ۲ استفاده شود.

وی افزود که هم‌اکنون به طورمتوسط روزانه ۴۰۰ پرواز از فرودگاه مهرآباد انجام می شود و نصب پل‌های تلسکوپی علاوه بر تسهیل خدمات ما به مسافران، ایمنی و امنیت ما را در این فرودگاه ارتقا می‌دهد تا مسافران بدون وقت تلف کردن، مستقیما از سالن ترانزیت وارد کابین هواپیما شوند.

هوشمندسازی فرودگاه مهرآباد

وی با بیان این که سال گذشته حدود ۱۷ میلیون مسافر از طریق فرودگاه مهرآباد جابجا شدند، بیان کرد:

برای افزایش ظرفیت تردد مسافران طرح هوشمندسازی سیستم‌های فرودگاه مهرآباد در دست اقدام قرار گرفته تا بتوانیم با الکترونیکی کردن ارائه خدمات مورد نیاز به مسافران، زمان ایستایی آنها را در مهرآباد بیش از پیش کاهش دهیم.

مدیرکل فرودگاه مهرآباد تاکید کرد که هوشمندسازی خدمات تردد مسافران را در این فرودگاه تسهیل می‌کند و ما درصددیم با اجرای این طرح، ظرفیت مهرآباد را سالیانه بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش دهیم.

رستمی یادآور شد که سال گذشته حدود ۱۷ میلیون مسافر از طریق مهرآباد جابجا شدند و امسال پیش‌بینی می‌کنیم با هوشمندسازی و الکترونیکی شدن ارائه خدمات به مردم، تعداد مسافران این فرودگاه به ۱۹ تا ۲۰ میلیون نفر افزایش یابند.

در حال حاضر فرودگاه مهرآباد اولین فرودگاه پرتردد کشور است و پس از آن فرودگاه‌های امام خمینی (ره) و مشهد در رده های بعدی قرار دارند.

هوشمندسازی فرودگاه مهرآباد

هوشمندسازی فرودگاه مهرآباد