دریاچه ارومیه تا هفت سال دیگر زنده می شود

دریاچه ی ارومیه که یکی از دریاچه های قدیمی ایران، یکی از بزرگترین حوزه های آبریز ایران و یکی از نقاط مهم جاذبه های گردشگری ایران بوده است که چندین سال است وضعیت خیلی بدی پیدا کرده و کاملا خشک شده است، اما طبق برنامه ریزی هایی که انجام شده است، تا ۷ سال دیگر میزان آب دریاچه ی ارومیه به ۱۴ میلیون متر مکعب می رسد و در نتیجه دیگر این دریاچه وضعیت نگران کننده ای نخواهد داشت.

دریاچه ارومیه تا هفت سال دیگر زنده می شود

دریاچه ارومیه تا هفت سال دیگر زنده می شود

در کشور ایران به طور کلی ۶ حوزه ی آبریز بزرگ وجود دارد که دریاچه ی ارومیه یکی از این شش حوزه است اما در حال حاضر نسبت به بقیه ی حوزه ها وضعیت خیلی بدتری دارد. طوری که در حال حاصر وضعیت این دریاچه نسبت به درازمدت، منفی ۹ درصد گزارش شده است در حالیکه بقیه ی حوزه های آبریز نسبت به دراز مدت، مثبت ۲ درصد هستند.

با گذشت چند سال از وخیم بودن حال این دریاچه هنوز هم نیبت به سال قبل وضعیت مناسبی ندارد. باران هایی که در این چند ماه باریده شده بود، باعث بوجود آوردن ۳۰۰ میلیون متر مکعب آب در آن شد اما هنوز این مقدار کافی نیست و نمی تواند تاثیر زیادی در بهتر شدن وضعیت این دریاچه داشه باشد.

یکی از مسئولان در این باره گفته است: فصل اردیبهشت معمولا فصل پر بارانی در این شهر است بنابراین این انتظار وجود دارد که وضعیت دریاچه بهتر شود. علاوه بر این، در حوزه ی دریاچه ی ارومیه، وضعتیت پوشش های برفی مناسب است در نتیجه امیدواریم که شرایط طبق برنامه ریزی ها پیش برود.

دریاچه ارومیه تا هفت سال دیگر زنده می شود

دریاچه ارومیه تا هفت سال دیگر زنده می شود

یکی از مسئولان به نام آقای میدانی در این باره گفته است که در پروژه ی احیای دریاچه ی ارومیه، سدی به نام فیلور قرار است بهره برداری شود که این بهره برداری باعث کمک ۹۰ میلیون متر مکعبی آب به این دریاچه می شود.

این طرح در اول یک طرح ۱۰ ساله بود که با گذشت ۳ سال از آن، دریاچه ارومیه تا هفت سال دیگر زنده می شود.

دریاچه ارومیه تا هفت سال دیگر زنده می شود