موزه مارتیروس ساریان ارمنستان

موزه مارتیروس ساریان ارمنستان یکی از تاریخی ترین مکان های این کشور است که باعث شده است باستان شناسان زیادی از این موزه دیدن کنند.

این موزه، گالری و تعدادی از آثار به‌ جا مانده از هنرمند بزرگ ارمنستان، مارتیروس ساریان را نمایش می‌دهد. مارتیروس ساریان، از هنرمندان مشهور ارمنستان است که خیلی از نقاشی‌هایش فرهنگ روسی را می‌بینید.

موزه مارتیروس ساریان ارمنستان

موزه مارتیروس ساریان ارمنستان

مارتیروس ساریان در دانشکده مسکو در رشته های نقاشی، مجسمه سازی و معماری تحصیل کرد. او تا حد زیادی توسط هنر روسیه تحت تاثیر قرار گرفته است.

ساریان بعد از سفرهایش به کشورهای مختلف دنیا، از جمله ایران، به ارمنستان برگشت و مردم ایروان، موضوع ثابت نقاشی‌هایش شدند. می‌گویند تعدادی از آثار نقاشی‌اش هم در موزه‌های پاریس و مسکو نگه‌داری می‌شود. بازدید خود را در این دیدنی ارمنستان، از طبقه بالا شروع کنید که کارهای حزن‌انگیز و متاخر او در آن‌جا قرار دارد.

موزه مارتیروس ساریان ارمنستان

موزه مارتیروس ساریان ارمنستان

بازدید خود را از طبقه بالا شروع کنید که کارهای حزن‌انگیز و متأخر او در آن‌ جا قرار دارد. گفته می‌شود تعدادی از آثار نقاشی او در موزه‌های پاریس و مسکو نگه‌داری می‌شود. این موزه از ۱۰:۳۰ به ۱۶:۰۰ (۱۵:۰۰ روزهای چهارشنبه) هر روز غیر از پنجشنبه باز می باشد.

آدرس موزه مارتیروس ساریان ارمنستان:

ارمنستان، ایروان، خیابان ساریان، شماره ۳

به نقل از بسیاری از اساتید هنر، بسیاری از آثار ارزشمند و گرانبهای ساریان در موزه های موسکو و پاریس نگه داری می شود. این موزه برای هنر دوستان بسیار جذابیت دارد و برای آن ها خاطرات خوبی را در این مکان می سازد.

موزه مارتیروس ساریان ارمنستان

موزه مارتیروس ساریان ارمنستان

در برنامه اکثر تور ارمنستان دیدن این موزه در اولویت می باشد. نباید این موزه را به هیچ وجه از دست دهید چرا که دید شما را درباره ی هنر به کلی تغییر می دهد و چشم هایتان را بیشتر باز می کند و بهتر می توانید آثار هنری را درک کنید.

موزه مارتیروس ساریان ارمنستان

موزه مارتیروس ساریان ارمنستان

نقشه ی دسترسی به موزه مارتیروس ساریان ارمنستان: