سرقت شمشیر نادرشاه از موزه ای در روسیه

پلیس روسیه اعلام کرد شمشیر متعلق به نادرشاه افشار از موزه کوباچی داغستان به سرقت رفته است.

پلیس روسیه از سرقت شمشیر متعلق به نادرشاه افشار از موزه کوباچی داغستان خبر داد. این حادثه عصر روز دوشنبه (۲۲ خرداد) رخ داد و دزدان حرفه‌ای بیش از ۹۰ شی با ارزش از جمله مهره‌های قدیمی، گلدان‌های نقره منقوش به استخوان و تصاویر استالین و کرملین را به سرقت بردند.

کارشناسان معتقد هستند که نمی‌توان قیمتی برای شمشیر نادرشاه تعیین کرد، اما حداقل یک تا دو میلیون دلار در حراجی‌ها به فروش خواهد رفت.

این موزه که در روستای کوباچی داغستان قرار دارد، فاقد نگهبان حرفه‌ای و آژیرهای خطر هشدار دهنده بوده است.

سرقت شمشیر نادرشاه از موزه ای در روسیه

سرقت شمشیر نادرشاه از موزه ای در روسیه

نادرشاه با جنگ ها و شمشیرش مهاجمان از جمله افغان ها و روس ها و عثمانی ها را از ایران بیرون راند، کشور را یکپارچه کرد و استقلال آن را بازگرداند. لقب نادرشاه که تا به هندوستان لشکر کشید جهانگشاست.

سرقت شمشیر نادرشاه از موزه ای در روسیه

سرقت شمشیر نادرشاه از موزه ای در روسیه