راسا پرواز آدراپاناراسا پرواز آدراپانا
فراموشی رمز عبور ؟

تور نوروز ۹۷

تور استانبول نوروز ۹۸

2.765.000 تومان

تور گرجستان ۳ فروردین ۹۷ (۷ شب)

1,495,000 تومان

تور آنتالیا ۹ فروردین ۹۷ (۶ شب)

2,300,000 تومان

تور کوش آداسی ۶ فروردین ۹۷ (۶ شب)

1,890,000 تومان

تور مارماریس ۳ فروردین ۹۷ (۶ شب)

3,090,000 تومان

تور کوش آداسی ۴ فروردین ۹۷ (۶ شب)

1,990,000 تومان

تور مارماریس ۱ فروردین ۹۷ (۷ شب)

3,190,000 تومان

تور آنتالیا ۵ فروردین ۹۷ (۶ شب)

1,990,000 تومان

تور ازمیر فروردین ۹۷ (نمایشگاه سنگ)

4,395,000 تومان

تور گرجستان ۲ فروردین ۹۷ (۵ شب)

1,700,000 تومان

تور کوش آداسی ۱ فروردین ۹۷ (۷ شب)

1,690,000 تومان

تور آنتالیا ۱ فروردین ۹۷ (۶ شب)

1,890,000 تومان

تور استانبول ۳ فروردین ۹۷ (۵ شب)

1,510,000 تومان

تور استانبول ۱ فروردین ۹۷ (۷ شب)

1,760,000 تومان

تور ارمنستان نوروز ۹۷ (۵ شب)

2,070,000 تومان

تور ارمنستان ۱ و ۴ فروردین ۹۷ (۳ شب)

1,830,000 تومان

تور کیش ۲۸ اسفند ۹۶ (۳ شب)

1,490,000 تومان

تور قشم نوروز ۹۷ (۳ شب)

850,000 تومان

تور مشهد نوروز ۹۷ (۳ شب)

610,000 تومان

تور مشهد ۳ فروردین ۹۷ (۳ شب)

565,000 تومان

تور پاتایا ۱۹ فروردین ۹۷ (جشن آب، ۷ شب)

1,990,000 تومان

تور بانکوک + پاتایا نوروز ۹۷ (۷ شب)

3,480,000 تومان

تور ارمنستان ۲۷ و ۲۸ اسفند ۹۶ (۵ شب)

1,795,000 تومان

تور کیش نوروز ۹۷ (۳ شب)

720,000 تومان

تور گرجستان ۲۸ اسفند ۹۶ (۷ شب)

1,990,000 تومان

تور گرجستان ۲۷ اسفند ۹۶ (۵ شب)

1,650,000 تومان

تور مارماریس ۲۴ و ۲۵ اسفند (۶ شب)

1,990,000 تومان

تور دبی نوروز ۹۷ (۵ شب)

2,500,000 تومان

تور دبی نوروز ۹۷ (۵ شب)

2,400,000 تومان

تور آنتالیا ۲۷ اسفند ۹۶ (۶ شب)

2,190,000 تومان

تور آنتالیا ۲۵ اسفند ۹۶ (۶ شب)

2,190,000 تومان

تور آنتالیا ۱ فروردین ۹۷ (۶ شب)

2,190,000 تومان

تور استانبول ۲۶ اسفند ۹۶ (۵ شب)

1,410,000 تومان

تور مالزی + پنانگ ۲۷ اسفند ۹۶ (۸ شب)

4,700,000 تومان

تور مالزی نوروز ۹۷ (۷ شب)

3,510,000 تومان

تور مالزی+ سنگاپور نوروز ۹۷ (۷ شب)

4,995,000 تومان

تور قشم نوروز ۹۷ (۳ شب)

1,170,000 تومان

تور روسیه ۵ فروردین ۹۷ (۷ شب)

4,999,000 تومان

تور مسکو + سن پترزبورگ نوروز ۹۷ (۷ شب)

3,595,000 تومان

تور مارماریس ۲۴ و ۲۵ اسفند ۹۶ (۶ شب)

2,390,000 تومان

تور مسکو + سن پترزبورگ نوروز ۹۷ (۷ شب)

4,090,000 تومان

تور کوش آداسی ۲۷ اسفند ۹۶ (۶ شب)

2,540,000 تومان

تور کوش آداسی ۲۷ اسفند ۹۶ (۷ شب)

2,590,000 تومان

تور کوش آداسی ۲۵ اسفند ۹۶ (۶ شب)

2,390,000 تومان

تور آنتالیا ۲۶ اسفند ۹۶ (۶ شب)

1,890,000 تومان

تور پوکت ۳ فروردین ۹۷ (۸ شب)

9,200,000 تومان

تور ترکیبی مالزی نوروز ۹۷ (۷شب)

9,150,000 تومان

تور بانکوک + پاتایا نوروز ۹۷ (۷ شب)

3,730,000 تومان

تور ارمنستان نوروز ۹۷ (۵ شب)

1,990,000 تومان

تور ارمنستان نوروز ۹۷ (۵ شب)

1,850,000 تومان

تور مالزی نوروز ۹۷ (۶ شب)

3,990,000 تومان

تور سنگاپور + بالی + مالزی فروردین ۹۷

2,850,000 تومان + 1,000 دلار

تور گرجستان نوروز ۹۷ (۵ شب)

1,230,000 تومان

تور باکو نوروز ۹۷ (۳ شب)

2,395,000 تومان

تور شانگهای + پکن ۲۸ اسفند ۹۶ (۶ شب)

6,290,000 تومان

تور پکن + شانگهای ۲۷ اسفند ۹۶ (۷ شب)

6,790,000 تومان

تور پکن + شانگهای ۲۸ اسفند ۹۶ (۶ شب)

6,290,000 تومان

تور ارمنستان نوروز ۹۷ (۵ شب)

2,390,000 تومان

ارمنستان نوروز ۹۷ (۵ شب)

2,200,000 تومان

تور مسکو + سن پترزبورگ ۲۹ اسفند ۹۶ (۷ شب)

5,195,000 تومان

تور اسپانیا ۹ فروردین ۹۷ (۷ شب)

2,890,000 تومان + 1,290 یورو

تور مشهد نوروز ۹۷ (۳ شب)

880,000 تومان

تور کیش نوروز ۹۷ (۳ شب)

960,000 تومان

تور قشم نوروز ۹۷ (۳ شب)

1,350,000 تومان

تور دبی ۷ فروردین ۹۷ (۷ شب)

2,800,000 تومان

تور قشم نوروز۹۷ (۳ شب)

950,000 تومان

تور مالزی + سنگاپور نوروز ۹۷ (۶ شب)

5,280,000 تومان

تور برزیل ۲۸ اسفند ۹۶ (۱۳ شب)

5,950,000 تومان + 2,990 دلار

تور مالزی نوروز ۹۷ (۷ شب)

4,360,000 تومان

تور مسکو + سن پترزبورگ ۷ فروردین ۹۷ (۷ شب)

4,895,000 تومان

تور بانکوک + پاتایا ۲۷ اسفند ۹۶ (۷ شب)

4,165,000 تومان

تور باکو نوروز ۹۷ (۴ شب)

2.370.000 تومان

تور ارمنستان نوروز ۹۷ (۵ شب)

2,250,000 تومان

تور گرجستان نوروز ۹۷ (۵ شب)

1.400.000 تومان

تور پوکت + پاتایا نوروز ۹۷ (۷ شب)

4,210,000 تومان

تور مالزی + پوکت + سنگاپور نوروز ۹۷ (۱۱ شب)

4,600,000تومان + 990 دلار

تور آفریقای جنوبی ۲ فروردین ۹۷ (۹ شب)

4,990,000 تومان + 2,790 دلار

آفریقا جنوبی نوروز ۹۷ (۱۰ شب)

4,990,000 تومان + 2,790 دلار

تور پوکت پاتایا نوروز ۹۷ (۷ شب)

4,750,000 تومان

تور استانبول نوروز ۹۷ (۵ شب)

2,095,000 تومان

تور پکن + شانگهای نوروز ۹۷ (۸ شب)

7,050,000 تومان

تور پکن + شانگهای ۵ فروردین ۹۷ (۸ شب)

6,100,000 تومان

تور باکو نوروز ۹۷ (۴ شب)

2,270,000 تومان

تور پاریس + بارسلون + رم نوروز ۹۷ (۱۱ شب)

3,890,000 تومان + 2,850 یورو

تور اسپانیا نوروز ۹۷ (۷ شب)

2,890,000 تومان + 1,290 یورو

تور چین نوروز ۹۷(۹ شب)

7,250,000 تومان

تور باکو نوروز ۹۷ (۳ شب)

2,595,000 تومان

تور ایروان + تفلیس نوروز ۹۷ (۷ شب)

3,650,000 تومان

تور گرجستان نوروز ۹۷ (۴ شب)

700,000 تومان + 100 دلار

تور مارماریس + ازمیر نوروز ۹۷ (۶ شب)

3,090,000 تومان

تور بانکوک + پوکت نوروز ۹۷ (۷ شب)

5,395,000 تومان

تور دبی نوروز ۹۷ (۵ شب)

4,100,000 تومان

تور مالزی نوروز ۹۷ (۷ شب)

4,350,000 تومان

تور مارماریس نوروز ۹۷ (۶ شب)

2,740,000 تومان

تور کوش آداسی نوروز ۹۷ (۶ شب)

2,110,000 تومان

تور آنتالیا نوروز ۹۷ (۶ شب)

2,095,000 تومان

تور استانبول نوروز ۹۷ (۵ شب)

1,880,000 تومان

تور سوئیس + ایتالیا نوروز ۹۷ (۷ شب)

3,790,000 تومان + 1,190 یورو

پکیج های ویژه تور نوروز ۹۷

آژانس هواپیمایی آدراپانا با ارائه پکیج های ویژه تور نوروز ۹۷ تلاش می نماید تا تعطیلات خاطره انگیزی را به شما هدیه دهد. تور نوروز ۹۷ بهترین فرصت برای کسانی است که می خواهند شروع سال خود را با سفر و در آرامش سپری کنند.

بهتر است قبل از رزرو پکیج های مربوط به تور نوروز ۹۷ کمی راجع به شهرها و جاذبه های گردشگری آنها تحقیق کنید و همچنین لازم است بدانید هدفتان از سفر چیست. آیا به دنبال یک مقصد مناسب برای یک سفر خانوادگی می گردید و به دنبال فضایی آرام و سبز هستید و یا ترجیح می دهید هیجان را تجربه کنید و از زمان نوروزی برای کشف طبیعت استفاده نمایید. عده زیادی از افراد نیز به آثار تاریخی علاقه دارند و نوروز را در داخل و یا خارج از ایران در شهرهای تاریخی و در کنار آثار به جا مانده از گذشتگان جشن میگیرند. عده ای هم ترکیبی از تمام موارد را انتخاب می نمایند.

با توجه به گفته ها می بینید که هدف از سفر در نوروز می تواند بسیار متفاوت باشد و حتی ممکن است در یک خانواده افراد علاقه های متفاوتی داشته باشند. البته برای هریک از این حالت ها، راه حل مناسبی نیز وجود دارد. مانند استفاده از تورهای ترکیبی و یا انتخاب شهرهایی است که موارد زیادی را در خود داشته باشند. بنابراین پیشنهاد می شود از حالا هدفتان را مشخص کنید و برای آن برنامه ریزی کنید.

چطور مقصد مناسب برای تور نوروز ۹۷ را انتخاب نماییم ؟

بدیهی است که یکی از مهمترین عوامل در انتخاب مقصد سفر، میزان بودجه ای است که برای آن در نظر گرفته اید. اگر به همراه اعضای خانواده خود سالی یک بار به تعطیلات درخور و شایسته بروید و از تورهای نوروزی هیجان انگیز و دلچسب استفاده کنید، قطعا بهتر از چندین سفری خواهد بود که با امکانات محدود و در محیط های نا امنی سپری شده و حسرت فعالیت های تفریحی، خوراک های لذیذ و خرید را بر دل اعضای خانوادتان می گذارد.

اما با هر میزان بودجه ای که در نظر گرفته اید، تلاش کنید با بکارگیری روش های زیر مقصد مناسب تری را برای سفر انتخاب نمایید.

به زمان سفر توجه کنید :

قبل از هرچیز پیشنهاد می شود برای تحقیق راجع به شهرها و کشورهای مختلف گشتی در اینترنت زده و یا با مشاوران ما صحبت نمایید. ممکن است شهر یا کشوری برای سفر در پاییز یا زمستان بسیار مناسب باشد اما در بهار جذابیتی چندانی برای مسافران نداشته باشد. پس لطفا اطلاعاتی قبلی خود را با توجه به زمان سفر (یعنی نوروز ۹۷) بروزرسانی کنید.

با فرهنگ کشور مقصد آشنا شوید :

توجه به فرهنگ کشورها نیز می تواند یکی از عوامل تاثیرگذار در انتخاب مقصد سفر باشد. در بسیاری از کشورها مراسم نوروز زیاد شناخته شده نبوده و شاهد مراسم خاصی در در آنها نیستیم. بنابراین نباید انتظار داشته باشید برای شما تدارک خاصی در نظر بگیرند و یا حتی ممکن است با توجه به فرهنگ و قوانین کشورشان، نتوانید در طول سفر آداب و رسوم ایرانی را بجای بیاورید و یا تعطیلات خود را با جشن های نوروزی سپری کنید.

به تنوع جاذبه های گردشگری کشور مقصد توجه کنید :

همانطور که گفته شد، ممکن است هدف از سفر در بین اعضای خانواده متفاوت باشد. بنابراین سعی کنید کشوری را برای سفر انتخاب نمایید که دارای جاذبه های گردشگری متنوع باشد. خودتان را جای اعضای خانواده بگذارید و ببینید در سفر چه چیزی می تواند برای آنها جذاب است.

زمان تعطیلات خود را در نظر بگیرید :

این نکته که شما چند روز برای سپری کردن تعطیلات فرصت دارید بسیار مهم است. در صورتی که فرصت شما کم است، می توانید مقصدی را انتخاب نمایید که کمترین پرواز داخلی را داشته باشید تا بتوانید زمان بیشتری را به گشت و گذار و استراحت بپردازید. وجود پروازهای متعدد می تواند شما را خسته کرده و لذت سفر را از شما بگیرد.

در نهایت برای انتخاب تور نوروز ۹۷ می توانید با مشاوران ما تماس بگیرید تا با توجه به نیاز شما بهترین پکیج را به شما پیشنهاد نمایند.

۰۲۱-۸۸۵۴۲۰۹۴