معبد پانتئون در رم ایتالیا

معبد پانتئون در ایتالیا که به معبد رومی نیز شهرت دارد، یکی از معابد معروف در کشور ایتالیا و شهر رم می باشد. معبد پانتئون از جمله بزرگترین گنبدهای دنیا و از شگفتی های معماری به حساب می آید تا جایی که یکی از با نفوذ ترین و پر آوازه ترین بناهای معماری در تاریخ به حساب می آید. ساخت این معبد در حوالی سال ۱۲۵ میلادی باز می گردد که دارای ظاهری مدور و گنبدی شکل است که در جلوی آن یک رواق بشکل مستطیل قرار دارد که احتمال می رود پس از بنای این معبد ساخته شده و البته زیاد سنخیتی از نظر ظاهری با خود بنا ندارد.

معبد پانتئون در رم ایتالیا

معبد پانتئون در رم ایتالیا

طرح معبد پانتئون بر تقاطع دو دایره که یکی عمودی و دیگری افقی می باشد، ساخته گردیده که به صورت مقاطعی از یک کره  که در بنا محاط شده‌ اند پابرجا شده است. در گذشته معبد پانتئون مانند امروز مستقل نبوده و بلکه به یک باسیلیکایی کهن متصل بوده که امتداد آن را باله های این معبد را پوشانده بوده است و همچنین در قبل در جلوی رواق مستطیلی شکلی گفته شده حیاطی قرار داشته که در دوره ی دریانوس ساخته شده بود و  دارای ستون بندی بوده و در آن زمان تنها قسمت قابل مشاهده از جلو ساختمان بوده است.

معبد پانتئون در رم ایتالیا

معبد پانتئون در رم ایتالیا

افراد معروفی در این معبد دفن شده اند که از میان آنها میتوان رافائل (هنرمند ایتالیایی)، ویتوریو امانوئل دوم (پادشاه ایتالیا در سالهای ۱۸۶۱ – ۱۸۷۸) و امبرتوی اول (جانشین ویتوریو امانوئل دوم) را نام برد. بازدید از این معبد رایگان می باشد ولی در صورت تمایل می توانید با پرداخت حدود ۵ یورو یک راهنمای صوتی معبد را خریداری نمایید.

معبد پانتئون در رم ایتالیا

معبد پانتئون در رم ایتالیا

نام پانتئون بر گرفته از اشتقاق از کلمات یونانی پان (همه) و تئون (خدا) شکل گرفته است، که در سال ۶٠٨ میلادی آن رو به عنوان یک کلیسای مسیحی وقف کردند. معبد پانتئون در یک تور مهندسی بزرگترین گنبد را تا قرن ١۵ و بعد از آن بزرگترین گنبد بتونی تقویت نشده رو به خود اختصاص داده است.

معبد پانتئون در رم ایتالیا

معبد پانتئون در رم ایتالیا

تصویر سه بعدی معبد پانتئون در رم ایتالیا: