پارک بازی فیندا اکوسیستم هفت گانه در آفریقای جنوبی

پارک بازی فیندا اکوسیستم هفت گانه در آفریقای جنوبی، یکی از عجیب ترین اکوسیستم های موجود در قاره آفریقا می باشد. این پارک شگفت انگیز، در فاصله ۳۰۰ کیلومتری از سواحل شرقی دوربان و در فاصله ۱۴۰ کیلومتری اکوسیستمی هفت گانه از جمله نخل های ساوانه، بوته های کوهستانی، زمین های پر از خار، جنگل های شنی و … قرار گرفته است. پارک بازی فیندا با مساحتی برابر ۱۷۰ کیومتر مربع، در سال ۱۹۹۱ تاسیس شد.

پارک بازی فیندا اکو سیستم هفت گانه، آفریقای جنوبی

پارک بازی فیندا اکوسیستم هفت گانه در آفریقای جنوبی

این تنوع زیستی جغرافیدانان، ‌گیاه‌ شناسان، زیست‌‌ ‌شناسان و بسیاری از جهان گردان های دانشگاهی را از اقصی نقاط جهان به سوی خود جلب کرده است.

پارک بازی فیندا اکو سیستم هفت گانه، آفریقای جنوبی

پارک بازی فیندا اکوسیستم هفت گانه در آفریقای جنوبی

بخش های مختلف پارک بازی فیندا اکوسیستم هفت گانه:

بخش جنگل:

شامل شانزده کلبه ییلاقی ساخته شده از چوب و شیشه است. این کلبه ها توسط اهالی محلی به منظور تاثیر نگذاشتن بر شن و ماسه نادر جنگل ساخته شده اند.

بخش کوهستانی:

شامل بیست کلبه ییلاقی همراه با امکانات کنفرانس، و چشم اندازی از کوه های لبومبو و دشت های ساحلی دریاچه سنت لوسیا است.

بخش وِلی:

شامل شش سوئیت ساخته شده از کاه گل، چوب ساج و شیشه است.

بخش سنگی:

شامل شش کلبه ییلاقی ساخته شده از سنگ و مشرف به صخره های پلنگی است.

پارک بازی فیندا اکو سیستم هفت گانه، آفریقای جنوبی

پارک بازی فیندا اکوسیستم هفت گانه در آفریقای جنوبی