نقص فنی در پرواز نجف-مشهد

نقص فنی هواپیمایی که از نجف عازم مشهد بود، سبب فرود اضطراری آن در فرودگاه امام خمینی شد.

پرواز شرکت هما که فرودگاه نجف را به مقصد فرودگاه هاشمی نژاد مشهد ترک کرده بود، مجبور به نشستن در فرودگاه امام شد.

کوروش فتاحی مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی با تایید این خبر اعلام کرد:

پرواز شماره ۳۴۳۰ شرکت هواپیمایی ایران ایر که از نجف به مقصد مشهد مقدس بود در بین راه هوایی دچار نقص فنی (الکتریکال) شد.

به گفته‌ی او، با تدابیر مناسب مهندسان کنترلر پرواز و عملیات رمپ پروازی در بستر ایمن شده توسط کارکنان اداره ایمنی زمینی و آتش نشانی در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) این هواپیما در ساعت ۲۳:۴۴ دقیقه به سلامت فرود آمد.

وی در ادامه افزود:

هم اکنون مدیران ترمینال با همراهی و همکاری پرسنل ایستگاه ایران ایر فرودگاه امام خمینی (ره) نسبت به بررسی وضعیت و اخذ تصمیمات بعدی برای مسافران و رفع نقص فنی موجود هواپیما در حال فعالیت هستند.