راز و رمزهای شهر ممنوعه در پکن

شهر ممنوعه بزرگترین مجموعه دست نخورده کاخ ها، از نظر معماری در جهان است. دودمان های مینگ و چینگ برای بیش از ۵۰۰ سال در این کاخ ها سکونت داشتند و بر سرزمین پهناور چین حکمرانی می کردند. در حال حاضر شهر ممنوعه ۹۶۱ متر طول (در امتداد شمال به جنوب) و ۷۵۳ متر عرض (در امتداد شرق به غرب) و در نتیجه ۷۲۳ هزار مترمربع وسعت دارد. در شهر ممنوعه بیش از ۷۰ ساختمان با حدود ۹۰۰۰ اتاق وجود دارد که مساحتی حدود ۱۵۰ هزار مترمربع زیربنا را شامل می شود.

راز و رمزهای شهر ممنوعه در پکن

راز و رمزهای شهر ممنوعه در پکن

طراحی شهر ممنوعه از نمای کلی تا ریزترین جزییاتش طوری انجام شده که بازتابی از مقاصد فلسفی و مذهبی و نمادی از عظمت و قدرت امپراطور باشد. مانند رنگ زرد که رنگ امپراطور است و تقریبا در تمامی سقف‌ها از آن استفاده شده است. شهر ممنوعه بزرگترین مجموعه کاخ باقیمانده در جهان است. این شهر طوری ساخته شده که مرکز آن محصور به دیوار پکن باشد و در داخل مجموعه دیوارکشیده بزرگتری به نام شهر امپراطوری قرار داشت. رنگ های عمده در شهر ممنوعه زرد و قرمز هستند. رنگ زرد نشانه امپراطور است و رنگ قرمز نشانه شادی، طراوت و خوشبختی به حساب می آید.

راز و رمزهای شهر ممنوعه در پکن

راز و رمزهای شهر ممنوعه در پکن

تعداد قصرها و اتاق‌ها در شهر ممنوعه بسیار زیاد است. به اعتقاد پیشینیان، اقامتگاه امپراتوران آسمانی دارای ۱۰ هزار اتاق است و امپراتورانی که پسر امپراتور آسمانی دانسته می شدند نباید تعداد اتاق‌ها‌یشان از شمار اتاق‌های امپراتور آسمانی تجاوز کند. برخی از کاخ های این مجموعه در گذر زمان دستخوش آتش سوزی شده یا تخریب گشته اند که مجدداً ساخته شده یا مرمت گردیده اند.

راز و رمزهای شهر ممنوعه در پکن

راز و رمزهای شهر ممنوعه در پکن

از دیگر اثار دیدنی این شهر که در تور چین به دیدن آنها باید رفت، می توان به نام های زیر اشاره کرد:‏

‏۱ – دروازه نیروی ایزدی

۲ -دوان من

۳- معبد سلطنتی اجدادی

۴- ومن(دروازه نیمروز)

۵- دونگ هوامن(دروازه گلباران شرقی)

۶- ‏دروازه گلباران غربی

۷- تای حه من (دروازه هارمونی بزرگ)

۸- میدان هارمونی

۹- قصر تای حه

۱۰- قصر جون حه

۱۱- قصر بایو حه

۱۲ ‏‏- دروازه و قصر صلح و آرامش

۱۳- دروازه پاکی بهشتی

۱۴- قصر پاکی بهشتی

۱۵ – باغ های کاخ سلطنتی

راز و رمزهای شهر ممنوعه در پکن

راز و رمزهای شهر ممنوعه در پکن

این شهر بر اساس اصول و قوانین طبقاتی ساخته شده است، با قدم گذاشتن در این مجموعه با سه قصر معروف و باستانی روبرو می شوید که محل اعمال قدرت امپراطور ها و اجرای مراسم های بزرگ بوده است. این قصرها با نام های قصر تای حه، قصر جون حه و قصر بایو دارای معماری ها و تزئینات بسیار با شکوهی هستند. اگر در سفر به کشور چین به تماشای این شهر و قصرهای آن رفتید با تصاویر اژدها بسیار روبرو می شوید، چرا که در ریشه و فرهنگ چینی ها اژدها جایگاه ویژه ای دارد. شهر ممنوعه دارای قصرها و اتاق های بسیاری بوده است و در کاخ های و خانه های مجلل این شهر خاندان امپراطور زندگی می کردند. از آنجائی که چینی های قدیمی معتقد بوند جایگاه نهایی امپراطورها در آسمان، ده هزار اتاق دارد نباید اتاق های آنها در شهر ممنوعه بیش از این تعداد باشد! بنابرین این مجموعه نیم اتاق کمتر از اتاق های فرضی امپراطور ها در آسمان دارد. آثار با ارزش بسیار زیادی که تقریبا یک ششم کشفیات چین را تشکیل می دهند از این شهر به دست آمده است.
قصرهای دیدنی شهر ممنوعه به دو بخش تقسیم می شدند. قسمتی محل اجرای جشن های و مراسم مهم به دستور امپراطور بود. در این بخش کاخ تای حه، چون حه و بایو حه قرار دارند، این قصرها با مرمر سفید رنگ روی پایه تختی هشت متری ساخته شده اند. قسمت انتهایی آن ها که به نام دربار درونی معروف بود، محل اقامت زنان دربار و انجام امور سیاسی کشور بود. قسمت دیگر شهر که شامل قصرهای کونین، چیان چینگ، باغ امپراطوری و …سرشار از زندگی رومزه بوده است. در اینجا باغ های زیبا، اتاق ها متنوع و سنگ های مصنوعی دیده می شود. با گذر زمان، تغییر سلسله ها و جنگ های مختلف بسیاری از قصرهای شهر از بین رفتند. آنچه که از این حوادث باقی مانده محوطه شهر، قصرهای باستانی قصر شن یان، خرابه های قصرهای سلسله هان و تان است. در سال ۱۹۲۴ ممنوعه بودن این شهر تمام شد و این مجموعه با عنوان موزه پذیرای گردشگران شد.

راز و رمزهای شهر ممنوعه در پکن

راز و رمزهای شهر ممنوعه در پکن