قطار مسافری خرمشهر – تهران از خط خارج شد

سه سالن مسافری قطار خرمشهر-تهران از خط خارج شده است.

روز سه‌شنبه ۲۰ تیرماه، ساعت ۱۵ قطار مسافربری خرمشهر-تهران بین ایستگاه میان آب و هفت تپه از ریل خارج شد.

قطار مسافری خرمشهر - تهران از خط خارج شد

قطار مسافری خرمشهر – تهران از خط خارج شد

مسافران سه سالن به سالن‌های دیگر قطار منتقل و به سمت هفت تپه ادامه مسیر دادند.

خوشبختانه این حادثه مصدومی نداشته است.

مسیر اهواز-اندیمشک در حال حاضر مسدود است.

قطار مسافری خرمشهر - تهران از خط خارج شد

قطار مسافری خرمشهر – تهران از خط خارج شد