شرایط برای رای دادن مسافران در روز جمعه فراهم شد

شرایط برای رای دادن مسافران در روز جمعه فراهم شد.

مدیر کل میراث فرهنگی تهران اعلام کرد که با توجه به اینکه بسیاری از دفاتر خدمات مسافرت در روز انتخابات تور بر عهده دارند، از آنها خواسته شده شرایط را برای حضور مسافران در پای صندوق‌های رای فراهم کنند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران، رجبعلی خسروآبادی افزود:

به دفاتر خدمات مسافرتی که در روز ۲۹ اردیبهشت اجرای تور به مقاصد خارج از کشور دارند نیز توصیه شده شرایط و مکان اخذ رای در سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران را به اطلاع مسافران برسانند.

شرایط برای رای دادن مسافران در روز جمعه فراهم شد