شهر افسانه ای تروا و اسب چوبی در ترکیه

شهر تروا به انگلیسی Troy، شهری افسانه ای شناخته می شد که بعد از کشف خرابه های آن در سال ۱۸۷۰، در تپه حصارلیغ آناتولی واقع در شمال شرقی ترکیه، جنوب غربی داردانل و در نزدیکی ساحل دریا، واقعیت آن اثبات شد.

به این ترتیب شهر افسانه ای تروا و اسب چوبی در ترکیه هم ریشه در واقعیت دارد و هم افسانه های زیادی حول آن شکل گرفته است. این شهر در ایلیاد یکی از کتاب های شعر متعلق به هومر، توصیف شده است.

بر اساس شواهد تاریخی قدمت شهر تروا به ۳۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح می رسد. این شهر در طول تاریخ ۹ باز تخریب و مجدداٌ بازسازی شده است. بر اساس افسانه ای یونانی، جنگ بزرگی که بین تروا و پادشاه اسپارت رخ داد سبب ویرانی این شهر گردید به این صورت رخ داد که پریس فرزند شاه تروا که نزد شاه اسپارت مهمان بود، عاشق هلن همسر شاه اسپارت شد. این عشق آتشین سبب شد با تمام خطراتی که وجود داشت، هلن به همراه پریس جوان به شهر تروا فرار کنند. این اتفاق بهانه ای شد تا پادشاه اسپارت به شهر تروا که سال ها رویای حکومت بر آن را در سر داشت، حمله کند. پادشاه اسپارت با کمک امپراطوری یونان و از مسیر دریا به شهر تروا حمله می کنند و شهر را محاصره می کنند.

در طول این جنگ مردم زیادی از مکان های مختلف آناتولی به کمک تروا آمدند اما به خاطر حقه اسب چوبی، شهر سقوط کرد و تروا ویران و سوزانده شد. تروجان هایی که از مهلکه گریخته بودند، دوباره شهرشان را ساختند و به زندگی در آن ادامه دادند. تروای هشتم میراث دوره هلنی را حفظ کرد. اما تروای دهم تروای دوره رومی شد. این شهر در طول پادشاهی امپراتور آگوستوس پایه گذاری شد و به نظر می رسد که تا قرن چهارم میلادی شهر بسیار مهمی بوده است.

انتظار نداشته باشید در این مکان فرد خاصی را ببینید ولی مطمئنا اسبی زیبا و فریبنده، شبیه اسب نژاد تراوا در شهر تراوا( Trojan Horse,Troy) را خواهید دید که یک راه رویایی و افسانه ای برای ورود به شهر تراوا و مشاهده ی نبرد اسب ها می باشد. این اسب فقط شبیه اسب تراوا می باشد ولی مطمئن باشید ارزش یک بار دیدن را دارد.

نقشه ای از شهر افسانه ای تروا و اسب چوبی در ترکیه:

شهر افسانه ای تروا و اسب چوبی در ترکیه

شهر افسانه ای تروا و اسب چوبی در ترکیه