بازدید از آرامگاه فردوسی ۲۵ اردیبهشت ماه رایگان است

طبق گزارشات بدست آمده،  بازدید از آرامگاه فردوسی ۲۵ اردیبهشت ماه رایگان است.

مدیر‌کل موزه‌ها و اموال منقول فرهنگی‌ تاریخی سازمان میراث‌ فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری گفت:

روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه، به ‌مناسبت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، بازدید از آرامگاه این شاعر حماسه‌ سرا برای عموم مردم رایگان خواهد بود.

بازدید از آرامگاه فردوسی 25 اردیبهشت ماه رایگان است

بازدید از آرامگاه فردوسی ۲۵ اردیبهشت ماه رایگان است

محمد‌رضا کارگر افزود:

همچنین به همین مناسبت برنامه‌های متعددی در خراسان‌ رضوی برگزار می‌شود و در این روز علاقه‌ مندان می‌توانند به ‌رایگان از مجموعه فرهنگی‌ تاریخی توس بازدید کنند.
وی ادامه داد:

۲۸ اردیبهشت ماه نیز مناسبت فرارسیدن روز جهانی موزه‌ها بازدید از تمام موزه‌ها و اماکن فرهنگی‌ تاریخی تحت‌ پوشش سازمان میراث‌ فرهنگی در سراسر کشور رایگان است.
در تقویم رسمی کشور ۲۵ اردیبهشت ماه روز فردوسی نامگذاری شده است.