کیلومتر صفر مسکو در روسیه

کیلومتر صفر مسکو در روسیه، یکی از جاذبه های گردشگری مهم این کشور به حساب می آید. ولی آیا می دانید کیلومتر صفر چیست؟

در آنجا می توانید به آرزوهای خود برسید! عجیب به نظر می رسد، نه؟

کیلومتر صفر مسکو

کیلومتر صفر مسکو

کیلومتر صفر مسکو چیست؟

کیلومتر صفر نشان دهنده ی مکانی در پایتخت است، که فاصله دیگر نقاط کشور از این نقطه سنجیده می‌شود. کیلومتر صفر، به صورت یک پلاک دایره ای شکل برنزی در مسکو ساخته شده است.

کیلومتر صفر نه تنها در مسکو بلکه در بسیاری از شهرهای جهان دیده می شود.

کیلومتر صفر مسکو

کیلومتر صفر مسکو

کیلومتر صفر در مسکو، رو به روی کلیسای ایبریان و با فاصله کمی از میدان سرخ قرار دارد. در سفرتان یه مسکو از طریق تور روسیه، می توانید با یک تیر چند نشان بزنید و میدان سرخ، کاخ کرملین، کلیسای ایبریان و همچنین کیلومتر صفر مسکو را از نزدیک ببینید.

آرزو کردن در کیلومتر صفر مسکو:

علت دیگر جذابیت این مکان دیدنی، این است که مردم تصور می کنند که اگر روی دایره ی برنزی نقطه ی صفر ایستاده و آرزو کنند، ممکن است آرزویشان برآورده شود.

کیلومتر صفر مسکو

کیلومتر صفر مسکو

به این صورت که روی دایره ی برنزی ایستاده و پس از این که آرزو کردید، یک سکه را از روی شانه ی خود پرتاب می کنید. اگر سکه در محوطه ی دایره برنزی بیفتد، بدین معناست که آرزوی شما برآورده خواهد شد و گرنه نباید چندان امیدوار باشید.

کیلومتر صفر مسکو

کیلومتر صفر مسکو

نمایی سه بعدی از کیلومتر صفر مسکو در روسیه: